Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1503RODZINNA MAJWKA W MI?KOWIE

Ogoszenie oglne
2015-06-22

31 maja 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaci Szkoy Podstawowej w Mikowie odbya si w naszej miejscowoci niezwyka majwka poczona ze wsplnym biesiadowaniem przy szkole.
Dzieci wraz z rodzicami wyruszyy na pieszy rajd po Mikowie zabierajc ze sob karty wyprawy. Po drodze czekao wiele zada sportowych i przyrodniczych oraz sodka niespodzianka. Straacy OSP w Mikowie oceniali prawidowo wykonywanych zada sportowych, a radny powiatu, lenik – Piotr Maj – prawidowo zada przyrodniczych.

Nasz majwk rozpocza Pani Sekretarz Gminy Magorzata Sobieraj. Spord przygotowanych przez mieszkacw koszw piknikowych te najpikniejsze wybray przedstawicielki Stowarzyszenia Przyjaci Mikowa, ktre aktywnie wczyo si
w przygotowanie imprezy. Pan radny Sawomir Kozowski oceni najciekawsze wiersze o wyprawie, a ksidz proboszcz Wojciech Szpara wyrni najadniejsze wianki uplecione
z rolin dostpnych na trasie.

Wylosowalimy rwnie trzy super rodziny „Majwka 2015” spord uczestnikw, ktrzy wykonali wszystkie zadania na karcie wyprawy. Nauczycielki z PSP w Mikowie przygotoway konkursy i zabawy dla dzieci.

To niedzielne popoudnie upyno w miej, rodzinnej atmosferze. Dzikujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy sponsorom: panu R. Zarembie, panu K. Olszewskiemu, pani W. Tarnowskiej, pastwu D. I. Kowalskim oraz mieszkacom, u ktrych odbyway si konkurencje: U. S. Kozowskim, B. Cielebk, B. P. Banasiskim, A. T. uckim, M. K. Witczakom oraz M. Syrek.

„Hej na majwk Mikowiacy!
Hej ku przygodzie rodacy!
Czeka zabawa i tajemnica,
To nasza cudna okolica.
Razem niedziel spdzamy,
W socu si wygrzewamy
I piknik rodzinny urzdzamy”
Wierszyk autorstwa rodziny Krzemiskich
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny