STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55953„Poznajemy tajniki zawodw”

Ogoszenie oglne
2015-04-08

Niecodzienne zajcia zawodoznawcze w terenie miaa modzie Publicznego Gimnazjum w Szewnie, ktra 26 marca zwiedzaa ostrowieckie firmy w ramach realizacji cieki zawodoznawczej. Dwudziestu siedmiu gimnazjalistw miao okazj przyjrze si rnym zawodom, pozna warunki pracy, pacy, predyspozycji i moliwoci kariery w danym zawodzie. Najwiksze wraenie wzbudzi zakad Tabex – OZMO, ostrowiecki producent materiaw ogniotrwaych. Pani Lucyna Oleniacz-Mazur – dyrektor produkcji i wiceprezes zarzdu przybliya uczestnikom wycieczki specyfik pracy w dziale produkcji, marketingu, ponadto przedstawia poziom wymaganych kwalifikacji niezbdnych do uzyskania zatrudnienia w zakadzie na rnych stanowiskach.

Kolejno uczniowie zwiedzili Centrum Ksztacenia Ustawicznego, gdzie uzyskali informacj o kursach kwalifikacyjnych, doskonalcych: m. in. opiekun medyczny, kosmetyczka, fryzjer oraz florysta.
Wrd firm podejmujcych tego dnia modzie znalazy si: witokrzyska Izba Gospodarcza, Orodek Promowania i Wspierania Przedsibiorczoci Rolnej, „Ziemia” Komputery i Usugi Informatyczne, kuchnia baru „Rondo”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Usugi Projektowe „Konstruktor”, Orodek Szkolenia Kierowcw i Operatorw „Maz-Met” oraz firma „Subtille”. Wycieczka bya bogatym rdem informacji w procesie wspierania wyboru przyszego ksztacenia modych ludzi. Opiekunkami grupy uczniw byy pedagog szkolny p. Magdalena Ochocka i rewalidantka p. Sylwia Zelga.

Dyrekcja, pedagog oraz uczniowie dzikuj p. Lidii ak z Modzieowego Centrum Kariery przy OHP i p. Anecie Jedlikowskiej z Agencji Rozwoju Lokalnego za pomoc w zorganizowaniu wycieczki zawodoznawczej. Podzikowania skadamy rwnie ostrowieckim firmom i przedsibiorcom za serdeczn gocinno i yczymy dalszych sukcesw zawodowych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny