STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58703Znamienici go?cie w PG w Szewnie

Ogoszenie oglne
2015-03-24

W rod 11 marca w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbyo si podsumowanie projektw na konkurs "Teenagers in action" w ramach programu YOUNGSTER. Tegoroczny temat to "Ocali od zapomnienia...". Dwie druyny przygotoway prace pod opiek pani Katarzyny Kasprzyk i bd w finale konkurowa ze sob, ale uczniowie twierdz, e ju wygrali poznajc wspaniaych ludzi i zdobywajc tak szerok wiedz z wybranych zagadnie. Dziewczta Marta Grska, Patrycja Biekowska, Paulina Wiatrowska, i Dbrowska Patrycja z klasy 3b zdecydoway si na opis tradycyjnego szewieskiego stroju oraz odtworzeniu tradycyjnych potraw. W tym celu nawizay wspprac z Pani Iwon Lipk - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz paniami z Koa Gospody Wiejskich z Szewny.

Uczennice razem z paniami dotary do projektu Gminy Bodzechw dotyczcego strojw lokalnych poszczeglnych wsi. Ustaliy, e szewieski strj charakteryzuje si wyhaftowanymi konierzykami i mankietami unikatowym ciegiem, czerwonymi spdnicami, kwiecistymi chustami oraz czarnymi sznurowanymi butami. Podobny kolorystycznie jest strj mski, ktry ma wyhaftowan tym samym ciegiem stjk i mankiety koszuli oraz serdak i czapk. Podczas ferii zimowych dziewczta z pomoc pa Koa Gospody Wiejskich przygotoway tradycyjny smalec serwowany na chlebie z ogrkiem kwaszonym i upieky sernik w krat. 1 marca przy Koci pod wezwaniem witego Mikoaja w Szewnie czstoway mieszkacw, ktrym potrawy bardzo smakoway. Sowa uznania wyrazili rwnie ksia i siostry zakonne.

W tym samym czasie druga grupa w skadzie Jakub ardecki, Szymon Ralski z klasy 3a, Joanna Partyka i Pawe Adamski z klasy 3d wybrali temat historyczny "Mjr Jan Piwnik Ponury legenda Gr witokrzyskich" i nawizali wspprac z Panem Dariuszem Kaszub oraz Koem AK w Ostrowcu w. Modzie wzia te udzia w obchodach wita onierzy Wykltych, wysuchaa wielu cennych wspomnie kombatantw oraz wiele zdj z ich domowych archiww, przeczytaa lektury np. "Pozdrwcie Gry witokrzyskie" czy "Reporta z tamtych dni" Cezarego Chlebowskiego. W ferie odwiedzili te dom Jana Piwnika w Janowicach. Na spotkaniu pamitano o odpiewaniu "Modlitwy obozowej" oraz innych pieni partyzanckich. Wysuchano te audycji Radia Wolna Europa: Ostatnia akcja Jana Piwnika - relacja onierza z oddziau partyzanckiego dowodzonego przez Ponurego - aud. Jzefa Garliskiego z cyku "Walki i prace Armii Krajowej" (25.07.1963). Uroczysto podsumowania pracy uczniw uwietnili swoj obecnoci Koo AK, Koo Gospody Wiejskich, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Dyrekcja PG Szewna Irena Faryna, nauczyciele i uczniowie. Modzie przekazaa zdobyt wiedz oraz mia okazj podzikowa wszystkim, ktrzy pomogli w dogbnym zbadaniu wybranych zagadnie. Teraz przed modymi ludmi stoi trudne zadanie nagrania filmw, w ktrych po angielsku opowiedz o swoich dziaaniach i wyl na konkurs.

yczymy powodzenia.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny