Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9170Zako?czenie 10-ej edycji Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wjta Gminy Bodzechw

Ogoszenie sport.
2015-03-16

W SOBOT 28 LUTEGO W HALI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SZEWNIE ZAKOCZYA SI
JUBILEUSZOWA 10- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ O PUCHAR WJTA GMINNY BODZECHW.

WYNIKI 18-KOL ( OSTATNIA )
SCORPION- GALAXY MYCHW 0-1
LZS MIKW- JDRZEJOWICE 2-5
TS SZEWNA- WIRNA 7-3
FOX CHMIELW- SELECT TEAM 3-2
PAUZA- APIKOZ SZEWNA
TABELA KOCOWA
1.FOX CHMIELW       16  42  94-41
2.TS SZEWNA 16 40 99-47
3.LZS MIKW 16 28 82-52
4.SCORPION 16 23 70-55
5.SELECT TEAM 16 22 63-61
6.GALAXY MYCHW 16 20 56-52
7.APIKOZ SZEWNA 16 14 31-75
8.JDRZEJOWICE 16 13 43-73
9.WIRNA 16 6 32-114


1 FOX ( SKAD ) GRUDZIE ROBERT ( KIER ZESPOU ), CICHOCKI KONRAD, GROMEK UKASZ,

DBAKOWSKI SAWOMIR, ZIEMBA SAWOMIR, KOTWA UKASZ, KALISKI MARIUSZ,

RUTKOWSKI ZBIGNIEW, GRUDZIE WOJCIECH


2 TS SZEWNA ( SKAD ) NADBRZUCHOWSKI MARIUSZ ( KIER ZESPOU ), DRYKA MATEUSZ,

SOSNOWSKI JAKUB, PARDAK DARIUSZ, ASAK SYLWESTER, APA STANISAW,

NOWAK JERZY, CHAJDA MATEUSZ, CHADAA SEBASTIAN, KACZOR KAMIL, KWAPISZ BARTOMIEJ

MAZUR UKASZ

3 LZS MIKW ( SKAD ) UCKI TADEUSZ ( KIER ZESPOU ), SZCZEPANIK PIOTR, KAMISKI JAKUB,

MARUSZEWSKI DANIEL, MARUSZEWSKI EMIL, JANDA SEBASTIAN, SOKOOWSKI PRZEMYSAW,

MOLENDA RAFA, UCKI SEBASTIAN, SIASTACZ MICHA, ORDOWSKI MICHA

PUCHAR FAIR- PLAY

TABELA KOCOWA   K       CZK
1.WIRNA 2 -
2.GALAXY 7 1
3.LZS MIKW 5 1
4.SELECT TEAM 6 1
5.SCORPION 11 1
6.APIKOZ SZEWNA 14 -
7.TS SZEWNA 13 1
8.FOX 8 2
9.JDRZEJOWICE 10 3WIRNA ( SKAD ) GRABOWIEC ARIEL ( KIER ZESPOU ), BZYMEK RAFA, KAUA MICHA,

NIEDZIAEK PIOTR, DOMAGAA MACIEJ, RABAN DAMIAN, TPOROWSKI KAROL, STOJEK DAMIAN,

BATUGOWSKI MICHA, OLEJARCZYK PAWE, SZMAJDA KAMIL


WYRӯNIENI ZAWODNICY I ZESPOY

ZA UDZIA WE WSZYSTKICH 10- EDYCJACH- LZS MIKW, JDRZEJOWICE

ZDOBYWCA PUCHARU FAIR- PLAY- WIRNA

NAJLEPSZY BRAMKARZ LIGI- POSUSZNY ADRIAN ( SCORPION )

NAJLEPSZY ZAWODNIK LIGI- PARDAK DARIUSZ ( TS SZEWNA )

KRL STRZELCW LIGI - SOKOOWSKI PRZEMYSAW ( LZS MIKW ) 35 BRAMEK


ZWYCISKIE DRUYNY ORAZ WYRӯNIENI ZAWODNICY JAK RWNIE POZOSTAE ZESPOY

ORAZ ORGANIZATORZY I SDZIOWIE OTRZYMALI PAMITKOWE PUCHARY, STATUETKI I MEDALE


NAD PRAWIDOWYM PRZEBIEGIEM ROZGRYWEK CZUWALI ORGANIZATORZY TURNIEJU

TOMASZ MARYNOWSKI, GRZEGORZ KUNYSZ

STATYSTYKI I OBSADE SDZIOWSK PROWADZI KRZYSZTOF PRZYBYCISKI

MECZE SDZIOWALI- TADEUSZ PERY, KONRAD TOMASZEWSKI, CIURYO MICHA,WIK RAFA


SERDECZNE PODZIKOWANIA SKADAJ ORGANIZATORZY TURNIEJU PANU WJTOWI GMINNY

BODZECHW JERZEMU MURZYNOWI ORAZ PANI DYREKTOR PUBLICZNEMU GIMNAZJUM

W SZEWNIE IRENIE FARYNIE

PODSUMOWANIE 10- EDYCJI

TURNIEJ TRWA PRZEZ 4 MIESICE ( OD 15 LISTOPADA 2014R DO 28 LUTEGO 2015R )

STARTOWAO 9- ZESPOW, ZAGRAO 102 ZAWODNIKW

ROZEGRANO 72 MECZE, STRZELONO 570 BRAMEK

SDZIOWIE POKAZALI 86 KARTEK ( 76 K, 10 CZK )


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny