STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54233?wi?to Kobiet w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2015-03-12

W dniu 9 marca w godzinach popoudniowych w wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie odbya si uroczysto z okazji Dnia Kobiet. Na zaproszenie organizatora uroczystoci p. Teresy Cidziel przybyy do licznie panie z Bodzechowa, z Przyborowia, Wlki Bodzechowskiej i Godzielina oraz przedstawicielki instytucji z naszej miejscowoci reprezentujce Sub Zdrowia, Gminn Bibliotek , Gimnazjum, Szko Podstawow , GSSCh Bodzechw . W spotkaniu wzili udzia rwnie: radna Maria EBEK, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie Iwona LIPKA oraz wjt Gminy Bodzechw Roman KACZMARSKI , ktry w imieniu wadz gminy zoy wszystkim paniom najserdeczniejsze yczenia.

Uroczysto rozpoczy wystpy dzieci z klasy Ia z PSP Bodzechw pod kierunkiem p. Doroty Dbickiej , ktre zaprezentoway bogaty program sowno - muzyczny.

W dalszej czci uroczystoci uczniowie z klas V i VI miejscowej szkoy zaprezentowali koncert ycze , oraz wystp gimnastyki artystycznej .Humorystyczne wiersze i anegdoty o kobietach wywoay na twarzach pa radosny umiech a przepikne wystpy nagrodzono gromkimi brawami.
W miej i wesoej atmosferze przy kawie, herbacie i sodkociach upyno poniedziakowe popoudnie. Spotkanie byo okazj do rozmw i oderwania si od codziennych spraw, jak rwnie okazj do aktywizacji rodowiska.

Podzikowania nale si w szczeglnoci dzieciom , modziey i nauczycielom ze Szkoy im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie , z ktr wsppracujemy ju od lat. W modych ludziach demie ogromny potencja i w peni bdziemy wspiera i promowa zdoln i chtn do pracy modzie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny