STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60161Uczniowie klas I-III go?cili babcie i dziadziusiw

Ogoszenie oglne
2015-03-02

W styczniu wiele mwi si i pisze o babciach i dziadkach. Wanie wtedy obchodzimy ich wito. Dlatego te 30 stycznia 2015 roku by bardzo uroczystym dniem dla dzieci z przedszkola oraz uczniw klas I-III w naszej szkole, poniewa gocilimy babcie i dziadziusiw z okazji ich wita. Zaproszonych goci powitaa pani dyrektor PSP oraz przedszkola w Szwarszowicach – Joanna Stawiarz.

Kierujc ciepe sowa pod ich adresem pokrelia take, e „babcia”, „dziadek” to jedne z pierwszych sw kadego dziecka, ktre s synonimem mioci, dobra, ciepa rodzinnego. Oni najczulej patrz i przemawiaj do swoich pociech, rozpieszczaj, a jednoczenie s stranikami rodzinnych tradycji oraz wiary w to, co pikne i szlachetne. Dla maego dziecka dziadkowie wraz z rodzicami to najwaniejsze osoby w jego yciu, s fundamentem rodziny. Naley wic troszczy si, dba i pielgnowa wizi rodzinne. Dzikujc dostojnym gociom za tak liczne przybycie zaprosia do obejrzenia programu. Dzieci od duszego czasu przygotowyway si do tej uroczystoci. Aby dobrze wypa , wytrwale wiczyy pod okiem wychowawcw – Iwony Kaczor, Renaty Podgrskiej, Joanny Puchay, Elbiety Kowalczyk-Kuchniak oraz Marzeny Wilczyskiej do prezentacji sowno- muzycznej zatytuowanej : „Kwiaty oraz ciasteczko i herbatka dla Babci i Dziadka”. Na wystp zoyy si wiersze i piosenki oraz skecze. Dziadkowie mieli okazj obserwowa odwane i spontaniczne wystpy swoich pociech. Trud woony w przygotowania zaowocowa. Babciom i dziadkom wystpy bardzo si podobay, o czym mog wiadczy uciski, pocaunki, umiechy na ich twarzach, gromkie brawa oraz zy radoci.

Na zakoczenie dzieci zoyy swoim babciom i dziadkom yczenia. Cho stwierdzi naley, e majc takie pociechy ju niczego wicej do szczcia nie potrzeba, to jednak wrczyy one wasnorcznie wykonane laurki. Po emocjach zwizanych z wystpem nadszed czas na wsplny poczstunek przygotowany przez rodzicw. Bya to chwila dzielenia si wraeniami
z wystpu dzieci. Przyjemnie byo obserwowa umiechnite i zadowolone miny zarwno dostojnych goci jak i ich pociech.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny