Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9125Wyniki 16 i 17 kolejki

Ogoszenie sport.
2015-02-16

WYNIKI
14.02.2015r ( sobota ) 16-kol

FOX- SCORPION 8-6
ZIEMBA ( 5 ), DBAKOWSKI, KOTWA, GROMEK ( 1 )
KOSTRZEWA ( 3 ), CURYO ( 2 ), RUGAA ( 1 )
ZIEMBA, KOTWA, RUTKOWSKI ( K ) FOX

SELECT T- WIRNA 3-9
PAJK, ULISKI, KIDO ( 1 )
RABAN ( 3 ), GRABOWIEC, BZYMEK ( 2 ), OLEJARCZYK, STOJEK ( 1 )
ZIELISKI ( CZK ) SELECT T

APIKOZ- TS SZEWNA 5-11
KWIATKOWSKI ( 2 ), NIEDBAA, ZIBA, MAJCHRZYK ( 1 )
PARDAK ( 5 ), ASAK ( 2 ), CHAJDA, CHADAA, NOWAK, MAZUR ( 1 )
ZIBA ( K ) APIKOZ- PARDAK ( K ) TS SZEWNA
JDRZEJOWICE- GALAXY ( nie odby si )
obustronny walkower ( druyny nie dojechay na zawody )


15.02.2015r ( niedziela ) 17-kol

TS SZEWNA- FOX 2-3
KACZOR ( 2 )
ZIEMBA ( 2 ), RUTKOWSKI ( 1 )
KWAPISZ ( CZK - za dwie te ), APA ( K ) TS SZEWNA
RUTKOWSKI ( CZK- za dwie te ), ZIEMBA, GROMEK ( K ) FOX

JDRZEJOWICE- SCORPION 1-9
KASPRZYK K
KOSTRZEWA ( 4 ), CURYO ( 3 ) , CIURYO, JAKUBOWSKI ( 1 )

SELECT T- LZS MIKW 0-5 ( walkower )
( druyna select t nie dojechaa na zawody )

APIKOZ- GALAXY 0-5 ( walkower )
( druyna apikozu nie dojechaa na zawody )

TABELA
1.FOX         15  39  91-39
2.TS SZEWNA 15 37 92-44
3.LZS MIKW 15 28 80-47
4.SCORPION 15 23 70-54
5.SELECT T 15 22 61-58
6.GALAXY 15 17 55-52
7.JDRZEJOWICE 15 10 38-71
8.WIRNA 15 6 29-107
9.APIKOZ 16 14 31-75DRUYNA APIKOZ SZEWNA ODDAA 3 WALKOWER
I ZOSTAA PRZESUNITA NA OSTATNIE MIEJSCE
W TABELI Z ZACHOWANIEM ZDOBYCZY PUNKTOWEJ
I WYCOFANA Z ROZGRYWEK.DOTYCHCZASOWE WYNIKI
ROZEGRANYCH MECZY ZOSTAJ ZALICZONE.

TABELA - FAIR PLAY
1.WIRNA      ( -2pkt )  2 k 0 czk
2.GALAXY ( -7pkt ) 6 k 1 czk
3.LZS MIKW ( - 9pkt ) 4 k 1 czk
4.SELECT T ( - 11 pkt ) 6 k 1 czk
5.SCORPION ( - 11 pkt ) 11 k 1 czk
6.TS SZEWNA ( - 13 pkt ) 12 k 1 czk
7.FOX ( - 14 pkt ) 8 k 2 czk
8.JDRZEJOWICE ( - 20 pkt ) 9 k 3 czk
9.APIKOZ NIE KLASYFIKOWANA


28.02.2015r ( sobota ) 18- kol ( ostatnia )
15.00 SCORPION- GALAXY
15.45 LZS MIKW- JDRZEJOWICE
16.30 TS SZEWNA- WIRNA
17.15 FOX- SELECT T


18.00 OFICJALNE ZAKOCZENIE 10- EDYCJI FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ

O PUCHAR WJTA GMINNY BODZECHW.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny