Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9121Wyniki 14 i 15 kolejki

Ogoszenie sport.
2015-02-10

WYNIKI
07.02.2015r ( sobota ) 14-kol
GALAXY- WIRNA 9-4
JEDLIKOWSKI M, JEDLIKOWSKI J, MULARSKI M, DZIOBA ( 2 ), JEDLIKOWSKI K ( 1 )
RABAN D ( 2 ), GRABOWIEC A, BZYMEK R ( 1 )
OLEJARCZYK P ( K ) WIRNA

SCORPION- SELECT T 3-1
JAKUBOWSKI K ( 2 ), CIELIK T ( 1 )
PAJK B ( 1 )
RUGAA ( CZK- za dwie te ) SCORPION
ZIELISKI E, KIDO M ( K ) SELECT T

TS SZEWNA- JDZREJOWICE 3-1
PARDAK D ( 2 ), CHAJDA M ( 1 )
KISIEL M ( 1 )
KASPRZYK M ( K ) JDRZEJOWICE

LZS MIKW- APIKOZ 10-3
SOKOOWSKI P ( 5 ), SIASTACZ M, KAMISKI J ( 2 ), MOLENDA R ( 1 )
KWIATKOWSKI M, ZAJDA T, NIEDBAA B ( 1 )
ZELIASZ I, KWIATKOWSKI M ( K ) APIKOZ

PAUZA FOX

08.02.2014r ( niedziela ) 15- kol
APIKOZ- JDRZEJOWICE 0-2
MACIEJEWSKI P, KASPRZYK K ( 1 )
CZERWISKI K, ZELIASZ I, MAJCHRZYK ( K ) APIKOZ

SCORPION- LZS MIKW 3-6
JAKUBOWSKI K ( 2 ), CIELIK T ( 1 )
KAMISKI J ( 3 ), SOKOOWSKI P ( 2 ), MARUSZEWSKI D ( 1 )
JAKUBOWSKI K ( K ) SCORPION

GALAXY- TS SZEWNA 3-5
MULARSKI M, JEDLIKOWSKI J, PODSIADO K ( 1 )
PARDAK D, CHAJDA M ( 2 ), APA S ( 1 )
APA S ( K ) TS SZEWNA

FOX- WIRNA 5-0 ( walkower )
druyna wirnej nie dojechaa na zawody

PAUZA SELECT T
TABELA
1.TS SZEWNA               13   34   79-36
2.FOX 13 33 80-31
3.LZS MIKW 14 25 75-47
4.SELECT T 13 22 58-44
5.SCORPION 13 20 55-45
6.GALAXY 13 14 50-52
7.APIKOZ 14 14 26-59
8.JDRZEJOWICE 13 10 37-62
9.WIRNA 14 3 20-104


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny