Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9239Wyniki 12 i 13 kolejki

Ogoszenie sport.
2015-02-04

WYNIKI
31.01.2015r ( sobota ) 12-KOL
APIKOZ SZEWNA- SELECT TEAM 2-2
KWATKOWSKI M, ZIBA K ( 1 )
PAJK B, FULARA K ( 1 )
ARAS K ( K ) APIKOZ

TS SZEWNA- LZS MIKW 6-5
PARDAK D ( 3 ), ASAK S, CHAJDA M, APA S ( 1 )
SOKOOWSKI P ( 4 ), MARUSZEWSKI D ( 1 )
CHADAA S, NADBRZUCHOWSKI M, DRYKA M ( K ) TS SZEWNA

WIRNA- JDRZEJOWICE 2-1
DOMAGAA M, BATUGOWSKI M ( 1 )
BARAN P ( 1 )
JASIAK J ( CZK ) JDRZEJOWICE

FOX- GALAXY 2-5
KALISKI M, DBAKOWSKI S ( 1 )
JEDLIKOWSKI M, JEDLIKOWSKI P ( 2 ), MULARSKI M ( 1 )

PAUZA SCORPION


01.02.2015r ( niedziela ) 13-KOL
JDRZEJOWICE- FOX 3-12
MACIG M, BARAN P, KISIEL M ( 1 )
KALISKI M ( 5 ), DBAKOWSKI S ( 4 ), KOTWA ( 2 ), RUTKOWSKI Z ( 1 )

SELECT TEAM- TS SZEWNA 4-7
PAJK B ( 2 ), SZCZYGIE F, FULARA K ( 1 )
DRYKA M, CHADAA S, APA S ( 2 ), PARDAK D ( 1 )
MARYNOWSKI T ( K ) SELECT T

SCORPION- APIKOZ SZEWNA 1-1
JAKUBOWSKI K / NIEDBAA B
WITKOWSKI R ( K ) SCORPION
STYCZYSKI W ( K ) APIKOZ

WIRNA- LZS MIKW 3-9
KAUA M, DOMAGAA M, BATUGOWSKI M ( 1 )
SOKOOWSKI P, UCKI S ( 3 ), MARUSZEWSKI E ( 2 ), KAMISKI J ( 1 )
TPOROWSKI K ( K ) WIRNA

PAUZA GALAXY MYCHW
TABELA
1.FOX CHMIELW            12   30   75-31
2.TS SZEWNA 11 28 71-32
3.SELECT TEAM 12 22 57-41
4.LZS MIKW 12 19 59-41
5.SCORPION 11 17 49-38
6.APIKOZ SZEWNA 12 14 23-47
7.GALAXY MYCHW 11 11 38-43
8.JDRZEJOWICE 11 7 34-59
9.WIRNA 12 3 16-90


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny