Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9206Wyniki 11 i 12 kolejki

Ogoszenie sport.
2015-01-28

WYNIKI
24.01.2015r ( sobota ) 11- KOLEJKA
GALAXY- SELECT TEAM 0-4
GRAL D 2, WITEK A , CHAUPCZAK M 1

FOX- LZS MIKW 4-6
KOTWA 2, ZIEMBA S, GROMEK 1
SOKOOWSKI P 3, UCKI S, MARUSZEWSKI D, JANDA S 1
KAMISKI J ( K ) - LZS MIKW

SCORPION- TS SZEWNA 1-6
WIK R
CHAJDA M, ASAK S 2, DRYKA M, PARDAK D 1

WIRNA- APIKOZ 0-5 ( walkower )
( druyna wirnej nie dojechaa na zawody )

PAUZA- JDRZEJOWICE

25.01.2015r ( niedziela ) 12- kolejka
WIRNA- SCORPION 2-6
DOMAGAA M 2
WITKOWSKI R 3, CURYO A 2, RUGAA M 1

SELECT T- JDRZEJOWICE 12-2
GRAL D 6, SZCZYGIE F, CHAUPCZAK M 2, PAJK B, CHOJNACKI O 1
MACIG M, MACIEJSKI P 1
MACIEJSKI M ( K ), KISIEL M ( K ) - JDRZEJOWICE

LZS MIKW- GALAXY 6-1
SOKOOWSKI P 4, KAMISKI J, JANDA S 1
JEDLIKOWSKI P 1
SIASTACZ M ( K ) - LZS MIKW

APIKOZ- FOX 0-5 ( walkower )
( druyna apikozu nie dojechaa na zawody )

PAUZA- TS SZEWNA

TABELA
1.FOX                10   27   61-23
2.TS SZEWNA 9 22 58-23
3.SELECT T 10 21 51-32
4.LZS MIKW 10 16 45-32
5.SCORPION 10 16 48-37
6.APIKOZ 10 12 20-44
7.GALAXY 10 8 33-41
8.JDRZEJOWICE 9 7 30-45
9.WIRNA 10 0 11-80


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny