STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18620I sesja RADY GMINY BODZECHW kadencji 2014-2018

Ogoszenie oglne
2014-12-03

W poniedziaek – 1 grudnia 2014 roku o godz. 14 w wietlicy wiejskiej w Jdrzejowicach odbya si I Sesja Rady Gminy Bodzechw kadencji 2014-2018.

Byo to bardzo wane wydarzenie o szczeglnym znaczeniu , poniewa zainaugurowano prac rady gminy i wjta na najblisze 4 lata.

Sesj otworzy i prowadzi radny - senior Pan Eugeniusz Mikos .

Nastpnie Przewodniczca Gminnej Komisji Wyborczej - Pani HENRYKA STAROSZCZUK wrczya nowo wybranym radnym oraz wjtowi na kadencj 2014-2018 prawomocne zawiadczenia o wyborze w dniu 16 listopada 2014 na te funkcje. Przystpiono do realizacji kolejnego punktu obrad polegajcego na zoeniu lubowania przez radnych . Prowadzcy radny- senior Eugeniusz Mikos odczyta wszystkim tre roty, po czym kady z radnych przystpi do lubowania.

Powoana ze skadu radnych Komisja Skrutacyjna w skadzie: Przewodniczca –Pani Zofia Kwaniak-Wiatrowska oraz czonkowie –Pan Zbigniew Sierpie oraz Pan Wiesaw Majewski dokonaa wyboru Przewodniczcej Rady Gminy. Zaufaniem obdarzono Pani Wadysaw wik, ktra penia ju t funkcj w poprzedniej kadencji. Zgodnie z procedurami wybrano rwnie Wiceprzewodniczcych Rady Gminy, ktrymi take po raz kolejny zostali –Pani Maria ebek –radna z Bodzechowa i Pan Bogusaw Jurys – radny z Szewnej.

W myl obowizujcych przepisw- przysza kolej na zoenie lubowania przez nowo wybranego po raz kolejny Wjta Gminy Jerzego Murzyna , ktry z ta chwil rozpoczyna ju VII swoj kadencj wodarza Gminy Bodzechw.

Nie zabrako oczywicie gratulacji i kwiatw zarwno dla Pana Wjta Jerzego Murzyna za zanakomity wynik wyborczy jak i Przewodniczcej Gminnej Komisji Wyborczej Henryki Staroszczuk za sprawne i bezkolizyjne przeprowadzenie samorzdowej akcji wyborczej .

Radni wybrali stae Komisje Rady, ukonstytuowali ich skady i wybrali przewodniczcych. I tak: Pan Eugeniusz Mikos zosta Przewodniczcym Komisji Rewizyjnej, Pani Masternak Hanna zostaa Przewodniczc Komisji Mieszkaniowej ,Pan Cisek Wiesaw zosta Przewodniczcym Komisji Bezpieczestwa Publicznego, Ochrony Przeciwpoarowej i Ochrony rodowiska, Pani Fraczak Renata –zostaa Przewodniczc Komisji Budetu, Finansw i Inicjatyw Spoecznych, Pan Kozowski Jerzy- zosta Przewodniczcym Komisji Rolnictwa, Handlu i Usug i Pan Dbrowski Zbigniew- zosta Przewodniczcym Komisji Socjalnej, Zdrowia, Opieki Spoecznej, Owiaty, Kultury i Sportu.

Rada i Wjt Gminy Bodzechw kadencji 2014-2018 na I inauguracyjnej Sesji duo pracowali i pozaatwiali wszystkie najwaniejsze organizacyjne sprawy. Mog wic teraz przystpi do dalszych, merytorycznych obowizkw dla wszystkich mieszkacw Gminy Bodzechw.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny