Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9182Futsalowa Liga Gminna o Puchar Wjta Gminy Bodzechw

Ogoszenie sport
2014-11-20

UWAGA!!! Zmiana terminarza ze wzgldu na doczenie do rozgrywek jednej z druyn.

Terminarz (1-runda na 2014 rok)

07.12.2014r ( niedziela )
12.00 WIRNA- FOX CHMIELW
13.00 GALAXY- TS SZEWNA
14.00 LZS MIKW- WIRNA
15.00 SELECT TEAM- SCORPION
16.00 JDRZEJOWICE- APIKOZ SZEWNA

13.12.2014r ( sobota )
15.00 APIKOZ- LZS MIKW
16.00 JDRZEJOWICE- SELECT TEAM
17.00 TS SZEWNA- APIKOZ
18.00 FOX- SCORPION
19.00 WIRNA- GALAXY

14.12.2014r ( niedziela )
12.00 SCORPION- GALAXY
13.00 JDRZEJOWICE- WIRNA
14.00 LZS MIKW- FOX
15.00 APIKOZ- WIRNA
16.00 TS SZEWNA- SELECT TEAM

20.12.2014r ( sobota )
15.30 SELECT TEAM- FOX
16.30 SCORPION- WIRNA
17.30 JDRZEJOWICE- LZS MIKW
18.30 TS SZEWNA- WIRNA

21.12.2014r ( niedziela )
12.00 FOX- APIKOZ
13.00 JDRZEJOWICE- GALAXY
14.00 SELECT TEAM- WIRNA
15.00 GALAXY- LZS MIKW
16.00 SCORPION- TS SZEWNA


KONIEC 1- RUNDY ( terminarz moe ulec zmianie )

TERMINARZ 2- RUNDY UKARZE SI POD KONIEC ROKU

WZNOWIENIE 2- RUNDY ROZPOCZNIE SI 3 STYCZNIA 2015 R ( w sobot )


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny