Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 19-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9814Sk?ady Obwodowych Komisji Wyborczych

Ogoszenie wyb. samorzadowe
2014-10-27

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bodzechowie
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Ewelina Baran - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Janina Wanda Frczek -Za-ca przewodniczcego
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
3.Justyna Nadratowska
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Maria Zofia Krl
KWW Mariusza Krl
5.Halina Elbieta Kudas
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
6.Micha Kosek
KW Prawo i Sprawiedliwo
7.Jakub Szambelan
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
8.Tomasz Filip Rykwa
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
9.ukasz Kowalczyk
KWW Jarosawa Grczyskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mikowie
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Wadysawa Zwoliska - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Dorota Marianna Matyga -Za-ca przewodniczcego
KW Platforma Obywatelska RP
3.Mariusz Artur Kasprzyk
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Justyna Katarzyna Jarek
KKW SLD Lewica Razem
5.Mariola Katarzyna Gromek
KW Prawo i Sprawiedliwo
6.Magorzata Agnieszka Jedlikowska
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.Magorzata Reginia
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
8.Iwona Maria Janda
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
9.Piotr Ciba
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szwarszowice
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Radosaw Jerzy Polak - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Malwina Irena elazowska -Za-ca przewodniczcego
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.Justyna Barbara Rczek
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Wiktor Reginia
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
5.Adam Czuba
KKW SLD Lewica Razem
6.Renata Wiesawa Kiszka
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
7.Przemysaw Adam Wanat
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
8.Teresa Maria Szstak
KW Platforma Obywatelska RP
9.Ewelina Teresa Loranty
KWW Jarosawa Grczyskiego
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szewnie

Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Justyna Winiarska - Przewodniczcy
KW Platforma Obywatelska RP
2.Beata Mazan -Za-ca przewodniczcego
KWW Jarosawa Grczyskiego
3.Agata lszkiewicz
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Grzegorz Zbigniew Kunysz
KKW SLD Lewica Razem
5.Renata Emilia Maciejska
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
6.Anna Piotrowska
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
7.Edyta Katarzyna Kitowska
KW Prawo i Sprawiedliwo
8.ukasz Jan Krzystek
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
9.Micha Olszewski
Wjt Gminy Bodzechw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Jdrzejowicach
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Ewelina Agnieszka Starachowska - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Jacek Robert Sierocki -Za-ca przewodniczcego
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3.Grzegorz Adam Jasiak
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Beata Monika Zikowska
KKW SLD Lewica Razem
5.Renata Domagaa
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
6.Katarzyna Monika Swat
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
7.Anita Agnieszka Banaszewska Lipa
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
8.Milena Kinga Wielgus
KW Platforma Obywatelska RP
9.Rafa Adam Dzioba
KWW Jarosawa Grczyskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Chmielowie
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Micha Dero - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Anna Ewelina Domanowska -Za-ca przewodniczcego
KW Prawo i Sprawiedliwo
3.ukasz Edward Pietrzykowski
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Irena Danuta Gawroska
KKW SLD Lewica Razem
5.Ewa Teresa Bigos
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
6.Aneta Anna Nawrot Dwojak
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
7.Agnieszka Nowakowska
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
8.Ewelina Agnieszka Waliszewska
KW Platforma Obywatelska RP
9.Monika Nowocie
KWW Jarosawa Grczyskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Sarnwku
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Jerzy Borek- Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Iwona Grayna Szambelan -Za-ca przewodniczcego
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
3.Kinga Skadanowska
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Agnieszka Olszewska
KKW SLD Lewica Razem
5.Mateusz Wiecerzak
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
6.Szymon Piotr Gadowski
KW Prawo i Sprawiedliwo
7.Emilia Aleksandra Wanat
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
8.Kamil Iwan
KW Platforma Obywatelska RP
9.Mariusz Leszek Przydatek
KWW Jarosawa Grczyskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Sudole
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Anna Poche - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Daniela Weronika Pasik -Za-ca przewodniczcego
KW Platforma Obywatelska RP
3.Magdalena Szymczyk
KWW Wsplnota Patriotyzm Solidarno
4.Boena Cielik
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
5.Magorzata Budze
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
6.Maciej Biaek
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
7.Beata Maria Opaka
KW Prawo i Sprawiedliwo
8.Beata Bogumia Wanat
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
9.Jacek Lipski
KWW Jarosawa Grczyskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Godzielinie
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Ewelina Cholewa- Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Aneta Anna Lewandowska Za-ca przewodniczcego
KW Platforma Obywatelska RP
3.Irena Janina Grna
KWW Tomasza Kaczyskiego
4.Jolanta Zofia Fraczak
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
5.Radosaw Czesaw Dec
KKW SLD Lewica Razem
6.Elbieta Kusal
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.Monika Kwiecie
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
8.Magdalena Anna Rysiak
KW Prawo i Sprawiedliwo
9.Artur Maciej Oleksak
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Przyborowiu
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Emilia Elbieta Cidziel - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Arkadiusz Krzysztof Wjcik- Za-ca przewodniczcego
KW Platforma Obywatelska RP
3.Boena Teresa Frczek
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Jan Malany
KKW SLD Lewica Razem
5.Krzysztof Roch Wrona
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
6.Izabela Marta Polit
KW Prawo i Sprawiedliwo
7.Justyna Alina Poetek
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
8.Agnieszka Grde
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
9.Radosaw Jan Lenczewski
KWW Jarosawa Grczyskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Jdrzejowie
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Wioletta Karina Jedlikowska - Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Marian Matyga- Za-ca przewodniczcego
KW Platforma Obywatelska RP
3.Antoni Maciejko
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Grayna Zdyb
KWW Jdrzejw-Denkwek
5.Sabina Fudalewska
KKW SLD Lewica Razem
6.Ewa Kdziela
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.Elbieta Marianna Majka
KW Nowa Prawica-Ostrowiec
8.Micha Grzegorz Bk
KW Prawo i Sprawiedliwo
9.Katarzyna Mazan
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Gromadzicach
Lp. Imi i nazwisko Nazwa Komitetu Wyborczego
1.Andrzej Walerowicz -Przewodniczcy
Wjt Gminy Bodzechw
2.Joanna Agnieszka Modras - Za-ca przewodniczcego
KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
3.Pawe Potorski
KW Stowarzyszenia Twj Ostrowiecki Samorzd
4.Zofia Pietruszka
KWW Marcina Pietruszki
5.Sylwia Czerwiska
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
6.Sylwia Anna Gralska
KWW „Nasza Gmina Bodzechw”
7.Stanisawa Bielak
KW Platforma Obywatelska RP
8.Andrzej Adam Dziekan
KWW „Nasza Wie Gromadzice”
9.Pawe Niedziaek
KWW Jarosawa Grczyskiego


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny