STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
48797Od 1 lipca 2014 roku nowe stawki za zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenia ?ciekw

Ogoszenie oglne
2014-06-23

Urzd Gminy Bodzechw Referat Gospodarki Komunalnej informuje o uchwaleniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zborowego odprowadzenia ciekw obowizujcych na terenie Gminy Bodzechw do 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw wyodrbniono nastpujce grupy:

1) Grupa 1 - zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw od ludnoci i jednostek budetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki opieki zdrowotnej, jednostki owiaty, kultury i kultury fizycznej, wsplnoty mieszkaniowe, cele ppo. i zdroje uliczne, odbiorcy korzystajcy z lokali w budynkach wielolokalowych;

2) Grupa 2 - przedsibiorstwa, zakady, spki, spdzielnie, przemys rolno- spoywczy i podmioty gospodarcze prowadzce dziaalno produkcyjn, handlow usugow, pozostae jednostki budetowe oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w Grupie 1.

3) Grupa 3 - zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw od ludnoci i jednostek budetowych dla odbiorcw usug rozliczanych na podstawie przecitnych norm zuycia wody.

1. Wysoko cen i stawek opat za dostarczon wod na okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. dla Odbiorcw usug z Gminy Bodzechw przedstawia si nastpujco:


U W A G I

* Dla zagodzenia ceny zaopatrzenia w wod zostaa wprowadzona dopata z budetu gminy do 1 m³ wody dla odbiorcw Grupy 1 i 3. Cena 1 m³ wody dla indywidualnych odbiorcw – mieszkacw bdzie wynosia 3,63 z (netto) z VAT 3,92 z.

** Dla zagodzenia ceny odprowadzania ciekw zostaa wprowadzona dopata z budetu gminy do 1 m³ ciekw dla odbiorcw Grupy 1 i 3. Cena 1 m³ ciekw dla indywidualnych odbiorcw – mieszkacw bdzie wynosia 5,45 z (netto) z VAT 5,89 z


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny