STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60169Sukces szko?y, rado?? rodzicw, podzi?kowania dla sponsora

Ogoszenie kulturalne
2007-08-30

Nieprzecitnie zdolnymi uczniami moe poszczyci si Publiczna Szkoa Podstawowa im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie. W roku szkolnym 2006/2007 opini te potwierdzaj liczne i doniose osignicia ucznia klasy VI"a" - Mateusza Pkalskiego, ktry ju od najmodszych lat wykazywa wiadome zainteresowania otaczajcym wiatem. Najpierw zwrci si w stron natury. Pasjonoway go zwierzta, a wiedz o nich czerpa z programw telewizyjnych oraz ksiek czytanych na gos przez rodzicw. Dzi o dinozaurach, ptakach czy drapienikach moe powiedzie ciekawie i wiele.

Zawsze lubi i umia sucha. Konsekwentnie egzekwowa wieczorne czytanie bajek, najczciej w wykonaniu mamy, ktre potrafi odtworzy z odpowiedni dykcj i intonacj, czym wprowadza w zdumienie i zaskoczenie koleanki i kolegw z "zerwki". Kiedy ju sam opanowa sztuk czytania, co nastpio w stopniu biegym w klasie 0, zajciu temu oddawa si bardzo czsto, dziki czemu poszerza zasb sownictwa, znajomo ortografii i interpunkcji, rozwija umiejtno piknego wypowiadania si. Ksiki w domu rodzinnym Mateusza to po prostu standard - byy, s i systematycznie ich przybywa.

Zdolnoci i chci dopenia fenomenalna pami, wspomagana ulubionymi czasopismami. Czym to wszystko zaowocowao? W klasie III Mateusz zosta Maym Mistrzem Ortografii I Gminnego Konkursu Ortograficznego, w klasie IV zdoby II miejsce w tym samym konkursie, ale ju w kategorii klas IV-VI. W klasie V zosta Mistrzem Ortografii. Zdoby liczne wyrnienia w midzyszkolnych konkursach: np. recytatorskich "Przyroda - moja mio", "Poloneza czas zacz .". Zaj II miejsce w XI Mistrzostwach w Warcaby Dekanatu Ostrowiec. Jest laureatem I stopnia V edycji Test OXFORD Plus, druynowo zdoby I miejsce w Gminnym Turnieju Mini Piki Koszykowej. Razem z "Bawatkami" wypiewa I miejsce w midzyszkolnym konkursie "Zielone nutki". Bra udzia w Oglnopolskim Turnieju Wiedzy Poarniczej. Nie s mu obce tajniki komputera jak i gry na gitarze.

Jednak najbardziej spektakularne sukcesy przyniosa klasa VI. Mateusz zakwalifikowa si do wojewdzkiego etapu Olimpiady Matematycznej oraz reprezentowa szko w finale Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego "Na parnasie w szstej klasie". Egzamin sprawdzajcy napisa "na maxa" - 40 na 40 punktw! a rednia ocen jak uzyska, to 6,0. Tak wic powodw do radoci i dumy jest wiele. Zdolnoci oraz zainteresowania Mateusza s wielokierunkowe. Potrafi to doceni szkoa, ktrej przynosi splendor. W dniu rozdania wiadectw otrzyma oprcz dyplomw i nagrd ksikowych, nagrod ufundowan przez prywatnego sponsora - absolwentk SP w Bodzechowie - Pani Wand Silezin. Rower i namiot pomog mu spdzi wspaniae i jake zasuone wakacje. Wyrazy uznania nale si Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu wraz z yczeniami kolejnych godnych nastpcw Mateusza.
Gratulacje Rodzicom i podzikowanie Sponsorowi.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny