Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
91249- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ- SEZON 2013/2014r ZAKO?CZONA! - 2 LIGA

Ogoszenie sport.
2014-03-21

15.03.2014r ( sobota ) MECZE BARAOWE

GALAXY- LZS MIKW- 4-2
Jedlikowski J 2, Podsiado K , Jedlikowski K / Maruszewski E 2

WEST- PARTYZANT MIKW- 5-3
witek K 4, Marynowski T / Krzemiki R 2, Janda S


FINA PUCZARU LIGI !
TS SZEWNA- CENTRUM SPORT- 0-4
Krusiski D 2, Chadaa S, Paweczak K, Bada T

TABELA KOCOWA 2- LIGI.
1.MAGNUS          13   21   69-34 MSTRZ (AWANS)
2.GALAXY 13 18 55-33 BARA (AWANS)
3.WEST 13 13 64-47 BARA (AWANS)
4.GABI 13 11 45-47
5.SWAT SERWIS AGD 13 11 60-40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.JDRZEJOWICE 13 17 56-40
7.EURO CASH 13 17 46-48
8.BRUNER TEAM 13 14 61-56 BARA
9.DERBY 13 3 32-80 BARA (SPADEK )
10.POCZTA POLSKA 13 2 11-74 SPADEK


2- LIGA
najlepszy bramkarz- Kaczor Micha ( MAGNUS )
najlepszy zawodnik- Krawczyk ukasz ( MAGNUS )
krl strzelcw- Jedlikowski Jakub ( GALAXY ) 26- bramek
2-miejsce- Krawczyk ukasz ( MAGNUS ) 20-bramek
3-miejsce- Kiljaski Piotr ( WEST ), Gajewski Adam ( GABI ), Nowak Pawe ( BRUNER TEAM ) 15-bramek

zawodnicy wyrnieni
Sado Pawe ( SWAT SERWIS AGD ), Kiljaski Piotr ( WEST ), Gajewski Adam (
GABI ),

Dwojak Przemysaw ( GALAXY )

ZWYCISKIE SKADY! 2-LIGA
1.MAGNUS ( Krawczyk ukasz- kier dru ), Kaczor Micha, Kaczor Jakub, Kita
Grzegorz,

Wrona ukasz, Furtowicz Marcin, Domurat Pawe, Hanus Kacper, ukaszewski
Wiktor,

Grabowski Adrian, yjak Kamil, Gawlik Marcin

2.GALAXY ( Jedlikowski Mateusz- kier dru ), Dwojak Przemysaw, Jedlikowski
Jakub,

Jedlikowski Piotr, Jedlikowski Karol, Machel Filip, Podsiado Krzysztof,
Ralski Sebastian,

Gniedziski Adrian, Gajewski Mateusz, Domagaa Maciej, Dzioba ukasz

3.WEST ( Somka Marcin- kier dru ), Nowak Pawe, Skalski Patryk, Surowiec
Karol,

Wtorek Micha, Czajka Andrzej, Kiljaski Piotr, witek Krzysztof,
Marynowski Tomasz,

Stpie Marcin, Mta Micha, Fulara Krystian, Rola Karol

W 10- EDYCJI W 2- LIDZE ZAGRAJ!
KS KOSZARY, PARTYZANT MIKW, LZS MIKW, GABI, SWAT SERWIS AGD, JDRZEJOWICE, EURO CASH, BRUNER TEAM, SELECT TEAM, PROMIL WIRNA


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny