STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52979Kalendarz wyborczy wyborw uzupe?niaj?cych do Rady Gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2008-08-04

KALENDARZ WYBORCZY
wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Bodzechw
w Okrgu Wyborczym nr 11

do 15 sierpnia 2008 r. do godz. 24:00
- zgaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzechowie list kandydatw na radnego
do 16 sierpnia 2008 r.
- zgoszenie przez komitety wyborcze Wjtowi Gminy kandydatw do Obwodowej Komisji Wyborczej
do 22 sierpnia 2008 r.
- przyznanie przez Gminna Komisje Wyborcza numerw zarejestrowanym listom kandydatw
do 24 sierpnia 2008 r.
- powoanie przez Gminna Komisje Wyborcza w Bodzechowie
Obwodowej Komisji Wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia
informacji o numerach i granicy obwodu gosowania oraz siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej
do 30 sierpnia 2008 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatw na radnego zawierajcego:
numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach
do 31 sierpnia 2008 r.
- sporzdzenie spisu wyborcw w Urzdzie Gminy w Bodzechowie
i udostpnienie do wgldu
13 wrzenia 2008 r.
- przekazanie spisu wyborcw przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej
14 wrzenia 2008 r.
- gosowanie w godzinach od 6:00 do 20:00.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U . z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pzn. zm.) – jeeli kocowy termin wykonania okrelonej czynnoci wyborczej wypada na dzie ustawowo wolny od pracy za dochowanie terminu wykonania tej czynnoci uznaje sie pierwszy roboczy dzie po dniu
wolnym od pracy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny