STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54060Burze gro?ne przez ca?e lato

Ogoszenie oglne
2008-07-28

Radzimy, jak si zabezpieczy przed wyadowaniami atmosferycznymi, aby unikn nieszczliwych wypadkw.
Moc prdu w przecitnym piorunie jest ogromna, a powietrze, w ktrym pynie, osiga temperatur 30.000 stopni Celsjusza. Tegoroczne lato, wedug zapewnie synoptykw, wci bdzie obfitowao w burze z piorunami.

JAK SI ZABEZPIECZY?
Uderzenie pioruna moe zabi, chocia jest wiele przykadw na to, e osoba trafiona piorunem przeya. Statystyki wykazuj jednak na to, e szczliwcw jest zdecydowanie mniej ni ofiar. Te same statystyki mwi rwnie o tym, e ofiary najczciej stay pod wysokim drzewem lub w pobliu kilkunastomatrowych masztw.
Najlepiej schroni si w samochodzie, jeli mamy tak moliwo, bo s one najlepszymi izolatorami. Podczas burzy nie naley przebywa na odzi, bo woda jest wspaniaym przewodnikiem elektrycznoci, a oprcz tego gwatowne podmuchy wiatru s grone dla eglarzy. Naley odrzuci od siebie metalowe przedmioty oraz przede wszystkim wyczy telefon komrkowy.
Podczas burzy najlepiej jest zosta w domu, zamkn okna i wyczy z prdu wszystkie urzdzenia elektryczne. Gdy burza zastanie nas na dworze, nie naley szuka schronienia pod drzewami. Najlepiej rwnie usun wszystkie lejsze przedmioty z balkonw, poniewa gwatowne podmuchy wiatru zrzuc z nich doniczki czy parasole.

JAK POMC?
Podczas burzy nie naley zapomina o pomocy innym. Stajc w obliczu tragedii, najlepiej zachowa zimn krew i pamita, e szybka reakcja moe uratowa ycie drugiej osobie.
ycie stawia nas w rnych sytuacjach i musimy by gotowi na wszystko, dlatego kurs udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebny. Pierwsza pomoc osobie poraonej piorunem jest bardzo istotna. Na pocztku naley sprawdzi, czy poszkodowana osoba jest przytomna, jeeli tak, to przede wszystkim wzywamy pogotowie. Gdy za u poraonego nie wyczuwamy ttna, przystpujemy do akcji reanimacyjnej, bo najczciej u osb, ktre trafi piorun, nastpuje zatrzymanie krenia i akcji serca. Starajmy si wic przywrci oddech i rbmy masa serca.
Istotne jest rwnie to, aby o nastpstwach burzy myle nie tylko po jej fakcie, ale duo wczeniej. Obecnie firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe oferuj ogromny wachlarz moliwoci na ubezpieczenie swojego domu czy pojazdu, midzy innymi od skutkw uderzenia piorunu.
Osoby ubezpieczajce swj dom bardzo rzadko myl o tym, e podczas burzy ich mienie moe rwnie ucierpie. Kilka lat wstecz przypadki ubezpieczania swoich posesji przed wichurami, zalaniem czy uderzeniem pioruna nie byy brane pod uwag. Jednak coraz czciej ludzie zaczynaj o tym myle. Ubezpieczenia nie s wysokie, a warto jest zadba o dorobek swojego ycia.

ZASADY BEZPIECZESTWA PODCZAS BURZY:
- Naley pozostawa w domu podczas burzy i nie wychodzi, chyba e jest to naprawd konieczne.
- Trzymaj si z daleka od piecw, wentylatorw i innych urzdze elektrycznych podczonych do prdu.
- Nie uywaj telefonu komrkowego, przedmiotw takich jak wdki, kije golfowe, nie przeno atwopalnych materiaw w otwartych pojemnikach, nie przebywaj w wodzie, jak i maych dkach.
- Zosta w samochodzie, gdy jeste w trakcie podry, poszukaj schronienia w budynku, jaskini, kanionie.
- Trzymaj si z dala od obiektw metalowych.
- Osoby przebywajce w wikszej grupie powinny si rozproszy, w adnym przypadku nie kad si na ziemi.

ZAGROENIE DLA LUDZI
- Wyadowanie ma miejsce niebezpiecznie blisko, gdy pomidzy byskiem a grzmotem upywa mniej ni 10 s.
- Doskona oson jest samochd. W przypadku uderzenia, piorun rozchodzi si po karoserii, z dala od pasaerw.
- W czasie burzy w domu naley trzyma si z dala od instalacji wodnej, telefonicznej
i elektrycznej oraz wyczy komputer, telewizor i inne urzdzenia wraliwe na przepicia.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: www.straz.ostrowiec.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny