STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60251Wszyscy czytamy Fredr?

Ogoszenie oglne
2013-09-09

Gmina Bodzechw wczya si do zainicjowanej przez Prezydenta Bronisawa Komorowskiego akcji "Narodowe Czytanie". Pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna w dniu 7 wrzenia 2013r, od godz. 11.00 do 14.00 w Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie czytane byy utwory Aleksandra Fredry twrcy wybitnych dzie literackich znanych zarwno starszym jak i modym pokoleniom. Bya to wspaniaa okazja, do promowania polskiej literatury , czytania ksiek, oraz ciekawy sposb na pokazanie swoich umiejtnoci i dziaalnoci szerszemu gronu. Podczas akcji „Wszyscy czytamy Fredr „ czytano „Zemst”, bajki, oraz fragmenty „lubw panieskich” oraz zapoznano si z autobiografi i yciorysem autora. W bibliotece gono czytali: sekretarz Gminy Bodzechw Magorzata Sobieraj , Radny Bogusaw Jurys, poetka Krystyna ukasik, panie Sylwia Reczko, Krystyna Nowak, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie Witkowska Katarzyna, Kokocki Kamil, Basiak Aleksandra, Kwiecie Bartosz, Wsiel Dominika, Pajur Julia ,Banaczek Pawe ,Adamski Pawe, pani Brociek Paulina, Dziecicy Zesp Teatralny PINOKIO, uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej w Szewnie: Rutkowska Kamila, Kiliaska Kamila, Kaczor Jakub, Kumierz Aleksandra, Kasprzyk Weronika, Garbacz Jakub, Menec Wojciech, Polit Adrian, pani dyrektor Magorzata Turczyska ,panie Mikiewicz Renata, Mazan Katarzyna, Kwiatkowska Renata, Lipka Anna, Karol Wsik, Lipka Iwona. Akcja cieszya si duym zainteresowaniem. Na pewno za rok znw si spotkamy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny