STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49085Wakacje?! UWA?AJ!!!

Ogoszenie oglne
2008-07-08

Nadeszy wakacje - czas wypoczynku i relaksu ! Przed Wami wiele niezwykych przygd, wycieczek i zabaw nad wod. Jest to jednak czas nie tylko swobody, ale take niejednokrotnie brawury i lekkomylnoci skutkujcej nierzadko tragicznymi wydarzeniami dlatego Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu witokrzyskim oraz Wjt Gminy Bodzechw
APELUJE
DO DZIECI I MODZIEY:
· Rozwanie korzystajcie ze wszystkich przyjemnoci, jakich dostarczaj wakacje !
· Zawsze informujcie swoich rodzicw o tym gdzie i z kim przebywacie !
· Do zabaw wybierajcie tylko bezpieczne miejsca z dala od jezdni, torw kolejowych, placw budowy, wykopw ...
· Jedc na rowerze, rolkach, desce czy hulajnodze nie traktujcie jezdni jak placu zabaw !
· Kpcie si tylko w miejscach do tego wyznaczonych - pod opiek ratownikw lub osb dorosych !
· Bdcie ostroni wobec zwierzt. Nawet te najbardziej agodne mog by niebezpieczne !
· Nie korzystajcie z propozycji spaceru lub przejadki z nieznajomymi !
· Pozostajc samodzielnie w mieszkaniu ostronie obchodcie si z urzdzeniami elektrycznymi i gazowymi !
· Nigdy nie bawcie si ogniem. Ogniska rozpalajcie tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zawsze w obecnoci osb dorosych !
· Zawsze mwcie "NIE" gdy nie zgadzacie si z szalonymi i niebezpiecznymi pomysami i propozycjami swoich kolegw !
· Uczestniczc w pracach polowych zachowajcie szczegln ostrono - nie dotykajcie maszyn i urzdze bdcych w ruchu lub pod napiciem !
· Dbajcie o rodowisko naturalne - nie niszczcie i nie zamiecajcie otoczenia, w ktrym przebywacie !

ZAWSZE PAMITAJCIE, E ZBYTNIA PEWNO SIEBIE I LEKKOMYLNO NIE WRӯ NIC DOBREGO !
SZANOWNI RODZICE

Starajcie si wyposay swoje pociechy w niezbdn wiedz dotyczc unikania zagroe oraz przypominajcie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku.
Przypominajc powysze zasady mamy nadziej, e wakacje bd Wam upyway w radosnej, interesujcej atmosferze odpoczynku po dugich miesicach nauki w szkole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny