STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60152Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem

Ogoszenie oglne
2013-05-13

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie w dniu 9 maja 2013r przyjecha do Szewnej Zbigniew Masternak pisarz, dramaturg, scenarzysta filmowy i producent. W spotkaniu autorskim uczestniczyli czytelnicy biblioteki -uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Pisarz pochodzi z Pirkowa – niewielkiej miejscowoci w Grach witokrzyskich i to wanie tu zaczyna si historia autobiograficznego cyklu powieci „Ksistwo”. Trjksig wydany w 2011 roku skada si z powieci Chmuroap, Niech yje wolno oraz Scyzoryk.

„Ksistwo” jest moim cyklem autobiograficznym. To prba stworzenia wspczesnej polskiej epopei. W dwch pierwszych ksigach cyklu, „Chmuroapie” i „Niech yje wolno”, staram si da jak najpeniejszy obraz wspczesnej wsi polskiej. Podejmujc te tematy, staem si, w peni wiadomie, kontynuatorem nurtu prozy chopskiej– mwi pisarz. Podkrela, e to co opisuje to peny obraz rzeczywistoci. Opisuje osoby i fakty ze swojego ycia, rodziny, znajomych- „gdy rol literatury i pisarza jest dokumentowanie„.W ramach spotkania, uczestnicy mogli zapozna si ze sztuk tworzenia scenariusza filmowego oraz obejrze fragmenty filmu „Ksistwo” ,do ktrego scenariusz napisa Zbigniew Masternak. Nastpnie, musieli zmierzy si zwyzwaniem, jakim byo napisanie wasnego scenariusza. Wszystkie prace a byo ich 18 zostay sprawdzone iocenione przez naszego gocia, ktry podkreli, estay nanaprawd wysokim poziomie. Szczeglne wyrnienie idyplom dla najlepszego scenarzysty, otrzymali: Sandra Cieszkowska, Julita Zembala, Pawe ebek.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny