STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58672Uczymy dzieci, jak by? bezpiecznym na drodze

Ogoszenie kulturalne
2008-06-16

30 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawa II w Sarnwku odbyway si obchody Dnia Dziecka. Wszyscy wesoo si bawili, gdy nagle przed szko pojawi si policyjny radiowz, z ktrego wysiad starszy sierant Tomasz Domagaa. Wszyscy zastanawiali si, co si stao, w jakim celu przyby. Pan policjant podczas pogadanki przedstawi dzieciom jak naley bezpiecznie zachowa si na drodze jako pieszy i jako rowerzysta. To spotkanie byo szczeglnym przeyciem dla uczniw klasy IV, poniewa go ocenia ich umiejtnoci jazdy na rowerze, bya to cz praktyczna egzaminu na kart rowerow. Przedtem zdobywali wiadomoci teoretyczne pod kierunkiem p. Emilii Skiewicz, wiczyli jazd na rowerze pod okiem p. Tomasza Lenarta, a kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzia p. pielgniarka Elbieta Maj. Uczniowie, ktrzy podeszli do egzaminu zdali go z powodzeniem i w tym samym dniu dyrektor Hanna Dzibka wrczya im pierwszy dokument uprawniajcy do poruszania si pojazdem po drogach – Kart Rowerow. Starszy sierant policji pogratulowa dzieciom i obdarowa wiatami odblaskowymi. Nastpnie kontynuowano dziecice wito przy ognisku.

Ju 3 czerwca uczniowie kl. IV mogli sprawdzi w praktyce swe umiejtnoci jazdy na rowerze w grupie, podczas midzyprzedmiotowej lekcji w terenie pt. „Gdzie szumi las”, tam pod okiem nauczycielek p. B. Wanat i p. E. Skiewicz wiczyli posugiwanie si map i kompasem, okrelali miejsce swojego pobytu oraz przebyt tras. Utrwalali wiadomoci o rodzajach lasw i drzewach w nich dominujcych, porwnali warunki panujce w lesie i na polanie, poznali „Skarby lasu” oraz „Vademecum lenego wdrowca”. Wycieczka sprawia uczestnikom tak frajd, e ju umwili si na nastpn w dn. 17 czerwca , a tematem jej bdzie: „Rnorodno form terenu.”
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny