STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54057Publiczne Gimnazjum w Szewnie prowadzi nabr uczniw do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014.

Ogoszenie oglne
2013-04-15

Gimnazjum w Szewnie jest jednym z dwch istniejcych szkl tego typu w gminie Bodzechw. Posiada bardzo dobr baz lokalow z du nowoczesn hal sportow i bibliotek z multimedialnym centrum informatycznym. Dysponuje dwoma pracowniami informatycznymi, tablicami interaktywnymi, laboratorium jzykowym z 26 stanowiskami dla uczniw, rzutnikami multimedialnymi i optycznymi oraz wizualizerem. Istnieje moliwo korzystania z posikw przygotowywanych na miejscu w stowce szkolnej, jak te dokonywania zakupw w sklepiku uczniowskim.

Gimnazjum oferuje uczniom: bezpatny dojazd do szkoy, bezpatn nauk pywania w klasach drugich, uprawianie wielu dyscyplin i korzystanie z siowni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz Szkolnego Klubu Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego Szewna, rozwijanie zainteresowa w koach przedmiotowych, udzia w konkursach recytatorskich i ortograficznych, moliwo uzupeniania wiedzy w zespoach wyrwnawczych, ciekawe zajcia pozalekcyjne (koo artystyczne, koo teatralne, koo szachowe, koo dziennikarskie, koo turystyczno-krajoznawcze, zesp wokalny), redagowanie gazetki szkolnej, udzia w wycieczkach oraz sobotnio-niedzielnych rajdach pieszych, udzia w wydarzeniach kulturalnych poza szko oraz na jej terenie, spotkania z ciekawymi ludmi, szkolenia z ratownictwa medycznego, przygotowanie do egzaminw na kart rowerow i motorowerow oraz moliwo ich zdawania na terenie szkoy, organizowanie i udzia w ciekawych imprezach szkolnych, udzia w zajciach z doradztwa zawodowego, udzia w dyskotekach organizowanych pod nadzorem nauczycieli, rodzicw i policji.

Swoim uczniom szkoa stwarza warunki wszechstronnego rozwoju- zarwno uczniom zdolnym, jak te majcym braki edukacyjne. Uczniowie klas trzecich maj moliwo wyrwnywania brakw edukacyjnych biorc udzia w programie nauki jzyka angielskiego „Youngster”. Uczniowie bior udzia w projektach, wykorzystujc swoje umiejtnoci do promocji wojewdztwa witokrzyskiego, nawizujc znajomoci z uczniami ze szk z odlegych zaktkw Polski.

Gimnazjum w Szewnie uwraliwia take swoich uczniw na potrzeby drugiego czowieka, poprzez udzia w akcjach charytatywnych czy wspprac z Placwk Opiekuczo-Wychowawcz Typu Rodzinnego. Organizowane s zbirki ywnoci, rodkw czystoci i artykuw szkolnych dla najbardziej potrzebujcych uczniw. Gimnazjum wsppracuje rwnie z Ostrowieckim Stowarzyszeniem Przyjaci Zwierzt Animals, z ktrym przeprowadza zbirki ywnoci dla bezdomnych zwierzt.

Monitoring obiektu szkolnego i dyury nauczycieli podczas przerw rdlekcyjnych powoduj, e uczniowie s w szkole bezpieczni.

Pierwszoklasici bardzo szybko adaptuj si w nowym rodowisku, integrujc ze starszymi kolegami, a warunki stworzone przez nauczycieli i pracownikw szkoy powoduj, e nauka odbywa si w przyjaznej atmosferze.

Szstoklasisto! Przekonaj si, e trzy lata spdzone w Publicznym Gimnazjum w Szewnie nie bd dla Ciebie straconym czasem!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny