STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56058Nowi mistrzowie ortografi w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2013-03-28

Ju od kilku lat tradycj jest, e uczniowie szk podstawowych z terenu gminy Bodzechw witaj wiosn stajc w szranki o tytu „Maego Mistrza Ortografii” i „Mistrza Ortografii 2013.” Jak co roku konkurs ten, nad ktrym patronat sprawuje Wjt Gminy Bodzechw p. Jerzy Murzyn, odby si w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Zgosili si do niego reprezentanci wszystkich szeciu szk z terenu gminy, ktrzy zostali wyonieni wczeniej w ramach eliminacji szkolnych.

O tytu „Maego Mistrza Ortografii 2013” rywalizowao ze sob osiemnastu zawodnikw z klas III, ktrzy musieli si zmierzy z testem ortograficznym przygotowanym przez organizatorw: p. Ann Osuch i p. Beat Zychnowsk. W tej kategorii wiekowej bezkonkurencyjna okazaa si Magdalena Cybula z PSP w Szewnie ( opiekun – p. Renata Mikiewicz) i to wanie jej przypad tytu „Mistrz Ortografii 2013”. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali si reprezentanci gospodarzy, uczniowie z Bodzechowa: Jakub Szwagierczak i Natalia Michalska (opiekun- p. Anna Osuch). Ponadto jury wyrnio jeszcze Dari Mazur, Bartomieja Winiarskiego, Ameli Gaucha, Aleksandr Kwiecie i Piotra Maja.

W kategorii klas starszych do pisania dyktanda przygotowanego przez p. Mari Dziam i p. Renat Molend przystpio osiemnastu uczniw z klas IV-VI. Najlepiej z zawiociami polskiej ortografii i interpunkcji poradzi sobie Jan Jakubowski – ucze z PSP w Szewnie i to on zdoby zaszczytny tytu „Mistrza Ortografii 2013”. Tu za nim znaleli si reprezentanci z PSP w Bodzechowie: Dawid Ludynia i Jakub Gurski.

Warto zwrci uwag na fakt, e na pierwszych miejscach znaleli si sami chopcy, ktrych w tym roku zgosio si do konkursu znacznie wicej ni w latach poprzednich, ktre do tej zdominowane byy przez dziewczynki. Wida ponadto, e konkurs cieszy si niesabnc popularnoci i co dostrzegli czonkowie jury sta na wyjtkowo wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rk pani dyrektor PSP w Bodzechowie Czesawy Nikodem pamitkowe dyplomy i nagrody ksikowe ufundowane przez Wjta Gminy Bodzechw.

Uczestnicy konkursu egnali gocinne mury PSP w Bodzechowie zadowoleni z uzyskanych wynikw i obiecali, e wrc tu za rok, aby znw sprawdzi swoje umiejtnoci w gronie najlepszych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny