STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58631„M?ODZIE? ZAPOBIEGA PO?AROM”

Ogoszenie oglne
2013-03-25

ELIMINACJE GMINNE OGLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POARNICZEJ

Tradycyjnie ju Publiczna Szkoa Podstawowa w Sarnwku bya w dniu 20 marca 2013 roku gospodarzem eliminacji gminnych Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej „Modzie Zapobiega Poarom”. W konkursie bray udzia 3-osobowe delegacje przedstawicieli szk podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bodzechw. W pierwszej kolejnoci wszyscy uczestnicy rozwizywali testy, a zdobywcy najwikszej iloci punktw zostali zakwalifikowani do drugiego etapu. Po tych trudnych zmaganiach ,Komisja w skadzie:
1. Przewodniczca –Wadysawa wik
2. Sekretarz – Magorzata Sobieraj
3. Komendant Gminny – Wojciech Fudalej
4. Przedstawiciel KP PSP-Marcin Sowik
wyonia nastpujcych laureatw eliminacji gminnych:
SZKOY PODSTAWOWE
1. DOMINIKA PYTLAK - PSP Szewna (opiekun Dorota Stpie)
2. MATEUSZ POLAK - PSP Chmielw (opiekun Teresa Bbel)
3. KACPER KOWALSKI – PSP Mikw (opiekun Lucyna Batory)
GIMNAZJA
1. BARTOMIEJ DYMANOWSKI - PG Szewna (opiekun Magorzata Janicka)
2. WERONIKA WIELGUS – PG Szewna (opiekun Magorzata Janicka)
3. JAKUB DYDO – PG Bodzechow (opiekun Tomasz Szwagierczak)

Laureaci eliminacji gminnych bd reprezentowa Gmin Bodzechw w eliminacjach powiatowych Oglnopolskiego Turnieju.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Wjta Gminy Bodzechw – Jerzego Murzyna pamitkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycizcy dodatkowo akcesoria komputerowe .Nie zapomniano rwnie o pracy nauczycieli opiekunw, ktrym wrczono specjalne podzikowania. Dyrektor Szkoy w Sarnwku Pani Hanna Dzibka zadbaa o ciepy poczstunek dla uczestnikw konkursu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny