STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49071Wyr?nienie dla klubu 4H z Bodzechowa

Ogoszenie kulturalne
2008-05-15

W ostatni sobot kwietnia delegacja klubu 4H „Jodeka” z Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie pod opiek liderek – mgr Anny Wieczorek i mgr Wioletty Winiewskiej – uczestniczya w posumowaniu konkursu wojewdzkiego „Legendy naszej ziemi” w Busku Zdroju.

Monika Pkalska, Weronika Sochacka, Agnieszka Podgajna oraz Klaudia Siemieniuch i Kacper Zikowski – wykonawcy prac plastycznych do konkursu – mogli obejrze przygotowan wspaniale cz artystyczn i pobawi si parku zdrojowym.

Bodzechowskie koniczynki bd mile wspomina ten wyjazd, gdy otrzymay wyrnienie za prac plastyczno-literack Nagroda otrzymana z rk pani wojewody Boentyny Paki-Koruby uatrakcyjni zajcia plastyczne i lekcje przyrody.

Temat konkursu okaza si bardzo ciekawy, gdy tematyk zwizan z dziejami Bodzechowa klub 4H „Jodeka” zajmuje si od padziernika 2006 roku. Wtedy zaczy si prace nad ciek historyczn. Dziki staraniom dyrektora szkoy mgr Jerzego Grzdziela i pomocy fundacji Heifer Project International powstay 3 tablice mwice o szczeglnych miejscach naszej maej ojczyzny.

Praca na konkurs to wierszowana legenda z ilustracjami wykonanymi przez uczniw klas 0-III. Na kku plastycznym pod kierunkiem mgr Beaty Zychnowskiej klubowicz ki z klas V wykonay herb Bodzechowa w formie przestrzennej.

Wyrniona praca znalaza miejsce w kciku regionalnym, a „Jodeki” pracuj nad aspektem przyrodniczym cieki dydaktycznej. Od wczesnej wiosny dzieci obserwuj zwyczaje miejscowych bocianw. Obecnie fotografuj roliny w rezerwacie „Lisiny”, ktre dziki nawizanym przez bodzechowsk placwk kontaktom, bd opisane przez botanikw Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie.

Klubowicze z Bodzechowa serdecznie dzikuj p. wjtowi Jerzemu Murzynowi za umoliwienie wyjazdu do Buska-Zdroju.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny