STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54172TEENAGERS IN ACTION W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZEWNIE

Ogoszenie oglne
2012-12-14

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie uczestniczcy w programie Youngster po raz kolejny podjli si uczestnictwa w konkursie o nazwie Teenagers in Action, organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. "Dugo zastanawialimy si jakiego zadania moemy si podj w ramach konkursu Teenagers in Action. Rozwizanie przyszo samo. W naszej szkole pojawio si ogoszenie sklepu zoologicznego Egzotica i ostrowieckiego stowarzyszenia przyjaci zwierzt Animals, dziki ktremu dowiedzielimy si co moemy zrobi by poprawi warunki ycia bezdomnych psw i kotw" powiedziaa Sandra Cieszkowska, uczennica biorca udzia w akcji zbierania darw dla bezdomnych zwierzt.

Grupa uczniw z Programu Youngster, czynnie dziaajca rwnie w Samorzdzie Uczniowskim nawizaa wic wspprac ze sklepem zoologicznym Egzotica. "Pani Marta Mucha ze sklepu Egzotica powiedziaa nam czego potrzebuj zwierzaki i co byoby dobrze zebra" wyjania Malwina Oleksiak, uczestniczka programu Youngster. Przez dwa tygodnie Youngsterzy prowadzili akcj "Paczka dla zwierzaczka", ktra jest ju drug edycj tej wspaniaej inicjatywy.

Zbierane byy takie artykuy dla bezdomnych psw i kotw jak: puszkowa karma dla psw i kotw, sucha karma, ry, makaron, kasza, smycze, obroe, szelki, kagace, koce oraz kapy. "Razem z innymi uczniami z grupy Youngster przez dwa tygodnie krylimy po szkole, zachcajc naszych pozostaych kolegw do przynoszenia karmy oraz innych rzeczy dla zwierzt" powiedzia kolejny uczestnik programu Youngster- Mateusz Stawiarski.

W dniu 6 grudnia wszystkie dary zawiezione zostay do sklepu zoologicznego, a nastpnie przekazane paniom z Ostrowieckiego oddziau Animals, ktre przekazay nasze dary do schroniska, gdzie czekay ju na nie samotne zwierztka.

"Mielimy nadziej, e uczniowie naszego gimnazjum wyka si wspczuciem i przeka nam co w ramach tej akcji i nie zawiedli nas" doda Rafa Przysucha, przewodniczcy Samorzdu Uczniowskiego oraz jeden z Youngsterw. Wszystkie dary przekazywane byy pani Magorzacie Wjcik, ktra jest opiekunem samorzdu, a take nauczycielk prowadzc ten projekt z grup Youngster. Serdecznie dzikujemy wszystkim, ktrzy podzielili si dobroci ze zwierzakami. Dziki wam udao nam si zebra wspaniay prezent.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny