STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56102Targi dla Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw i Przedsi?biorcw 2008

Ogoszenie oglne
2008-05-14

Szanowni Pastwo,
pragniemy pastwa poinformowa, e Serbska Regionalna Izba Gospodarcza z siedzib w aaku organizuje w terminie 05.- 06. 06. 2008 roku „Targi dla Maych i rednich Przedsibiorstw i Przedsibiorcw 2008”.Poniewa targi zbiegaj si z obchodami 600-lecia nadania miastu nazwy aak udzia w targach oraz wystawienie stoiska s bezpatne.

Chcielibymy zwrci Pastwa uwag na fakt, e rynek w Serbii wci jest atrakcyjny i chonny oraz e nadal jest na nim wiele przestrzeni dla zaistnienia polskich przedsibiorstwa.
Przy okazji przekazania Pastwu zaproszenia do udziau w imprezie pragniemy zaoferowa pomoc w zorganizowaniu pobytu w Serbii, nawizania kontaktw z potencjalnymi partnerami oraz zorganizowaniu spotka branowych, usugi w zakresie badania rynku, wszelk pomoc w dziaaniach majcych na celu zaistnienie na rynku serbskim oraz kompletn obsug translatorsk.
Nasza instytucja od wielu lat wspomaga i koordynuje tego typu przedsiwzicia, jest bardzo dobrze osadzona i zorientowania w lokalnej rzeczywistoci tote moemy zaoferowa profesjonaln obsug polskich firm, ktra pomoe Pastwu unikn bdw wynikajcych z nieznajomoci lokalnych uwarunkowa i specyfiki rynku.

Przedsibiorstwa zainteresowane udziaem w Targach prosimy o moliwie szybki kontakt w celu umieszczenia w katalogu wystawcw.

Mamy nadziej, e ten kontakt umoliwi nawizanie wsppracy, ktra przyniesie obopln korzy.

Z powaaniem

Belgrad, 12. 05. 2008. Dagmara Lukovi
Prezes
Centrum Poloniusz - Pegaz
Robert 10:40:56

Osoby zainteresowane proszone s o kontakt z naszym urzdem z inspektorem Robertem Burd (pok. nr 9)


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny