STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58752WCZORAJ PRZEDSZKOLAKI, DZISIAJ PIERWSZAKI

Ogoszenie oglne
2012-11-12

23 padziernika 2012 roku to dla bodzechowskich pierwszakw dzie szczeglny. Wanie tego dnia zostali oni przyjci w poczet uczniw Publicznej Szkoy Podstawowej im. W. Stefaskiego w Bodzechowie.

lubowanie to jedno z najwaniejszych wydarze w yciu kadego ucznia, dlatego uroczysto miaa podniosy, a zarazem radosny charakter. Odbya si na sali gimnastycznej, ktra w tym dniu, dziki staraniom rodzicw, przybraa odwitny wygld.

Pierwszoklasici ubrani w stroje galowe, dziarskim krokiem wmaszerowali do sali. Najpierw wziy udzia w Turnieju wiedzy i umiejtnoci poprowadzonym przez uczennice klasy Va – Weronik Mynek i Ann Zdyb.

Dzieci musiay wykaza sie wiedz z rnych dziedzin – recytoway wiersze i pieway piosenki o szkole, rozwizyway zagadki, pokazay, e znaj informacje o ruchu drogowym i kochaj swoj ojczyzn. Klasy pierwsze przygotowyway si pilnie do tego dnia pod okiem wychowawczy – mgr Renaty Judy i mgr Anny Wieczorek, wic zadania wykonay piewajco. Wystpy najmodszych, ogldali zaproszeni gocie – dyrekcja szkoy, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. To oni ocenili brawami, e milusiscy zasuguj na miano ucznia.

Po odpiewaniu przez chr szkolny hymnu pastwowego i hymnu szkoy uczniowie klasy Ia i Ib zoyli lubowanie na sztandar szkolny.

Najbardziej oczekiwan i wzruszajc chwil by moment pasowania. Pani dyrektor mgr Czesawa Nikodem wielkim pirem pasowaa kadego pierwszoklasist, wrczajc pamitkowy dyplom.
yczenia w postaci wierszy i upominki dzieci otrzymay take od klasy II, a rodzice obdarowali swoje pociechy "rogiem obfitoci".

yczymy wszystkim pierwszoklasistom, by kady dzie w naszej szkole dostarcza im wspaniaych przygd z nauk oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegw i koleanek.

klasa Ia
wychowawca: mgr Anna Wieczorek
1. Brociek Marcin
2. Czuba Dawid
3. Dbicka Laura
4. Dwojak Piotr
5. Kaczmarczyk Kinga
6. Kaptur Maria
7. Kita Adam
8. Kozowska Weronika
9. Kusal Jakub
10. Molenda Piotr
11. Opaka Mikoaj
12. Ruszkiewicz Bartosz
13. Sobczyk Damian
14. Tomczyk Weronika
15. Wasilewska Agata

klasa Ib
wychowawca: mgr Renata Juda
1. Janeczek Karolina
2. Kaleta Bartosz
3. Kwaniak Maciej
4. Korytnicka Klaudia
5. Malina Jakub
6. Malina Patrycja
7. Podsiado Kacper
8. Rutkowski Jakub
9. Skoczylas Adam
10. Skowro Natalia
11. Szemraj Kamila
12. Teklak Wiktoria
13. Tkaczyk Mikoaj
14. Twardowska Natalia
15. Warzycka Julia


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny