STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55838Spotkanie autorskie z Paw?em Rejdakiem

Ogoszenie oglne
2012-11-06

25 wrzenia 2012 r Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzib w Szewnie zorganizowaa spotkanie autorskie z Pawem Rejdakiem – pisarzem i prozaikiem, piszcym pod pseudonimem “Darkaraghel”, laureatem wielu prestiowych, oglnopolskich nagrd literackich m.in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury (2011), witokrzyskiej Nagrody Kultury (2011), II nagrody Prezydenta Kielc z osignicia artystyczne (2012), Dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego (2012) i Nagrody Specjalnej v-ce minister Beaty Oczkowicz za osignicia twrcze i upowszechnianie kultury (2012). W spotkaniu uczestniczyli modzi czytelnicy biblioteki uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Pawe Rejdak urodzi si w 1980 roku w Kielcach.

Czytelnictwo i mio do literatury zaszczepi mu ojciec. Jak powiedzia - chon ksiki gwnie historyczne i przygodowe, ale przewaay ksiki o tematyce fantastycznej i sensacyjnej. Przyzna, i mimo dobrych wynikw w nauce, nie znosi si uczy. By w kilku szkoach rednich i na kilku uczelniach. Pisa zacz w szkole podstawowej, byy to przewanie wiersze, pieni. Na studiach popeni kilka opowiada, ktre wyldoway w szufladzie i zanim zacz pisa zawodowo, sprbowa pracy handlarza kamieni szlachetnych, mas perowych. Autor debiutowa w 2009 roku zbiorem opowiada z gatunku fantasy noszcym tytu “Oko wa. Opowieci z Borgaanu”. Ksika spotkaa si z szerokim przyjciem i aprobat wielu czytelnikw. Wkrtce, bo niecay rok po pierwszej publikacji, autor wyda kolejn ksik “Gniew Meleghorna. Opowieci z Borgaanu.”, ktra stanowi kontynuacj poprzedniej czci. Pan Pawe podkrela, e najwaniejsze jest dla niego uznanie czytelnikw, szacunek, zrozumienie, to czego nie da si kupi. To jest najwaniejsza nagroda dla autora. Pisanie sprawia mu ogromn przyjemno. „Ja tak naprawd niczego nie wymylam. Sceny same do mnie przychodz, a ja staram si je zapamita i zapisa...”. Teraz skoczy prac nad trzeci ksik- horrorem kryminaem pt. „Pasja”, ktr zaprezentowa na spotkaniu. Autor jeszcze do tej pory nie wystpowa przed tak liczna grup suchaczy okoo 300 osb. Na zakoczenie Pawe Rejdak mile wszystkich zaskoczy, podarowa spor ilo ksiek z autografem uczestnikom spotkania.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny