STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54152Bezp?atne badania dla Pa? w ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Ogoszenie oglne
2012-08-28

W imieniu Dyrekcji Zespou Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu w. zapraszamy Panie z Powiatu Ostrowieckiego na bezpatne badania w ramach
PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Rak piersi jest najczciej wystpujcym nowotworem zoliwym u kobiet, stanowi okoo 20% wszystkich zachorowa na nowotwory zoliwe wrd Polek. Wystpuje najczciej po menopauzie, ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku ycia.

Badania kliniczne wykazay, e kobiety regularnie wykonujce mammografi, w przypadku wykrycia nowotworu maj szans na pene wyleczenie. Bezpatne badanie przysuguje raz na 2 lata.

W ramach Programu mog zgasza si panie w wieku od 50 do 69 roku ycia (przy okrelaniu wieku naley wzi pod uwag rok urodzenia), speniajce jedno z poniszych kryteriw:
1) nie miay wykonywanej mammografii w cigu ostatnich 24 miesicy,
2) otrzymay w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2009 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upywie 12 miesicy z powodu obcienia nastpujcymi czynnikami ryzyka:
- rak piersi wrd czonkw rodziny (u matki, siostry lub crki),
- mutacje w obrbie genw BRCA 1 lub BRCA 2.

Na badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mona umwi si osobicie lub telefonicznie w Pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu w. ul. Szymanowskiego 11, tel. (41) 247 80 00 wew. 521, lub drog mailow: rtg@zoz.ostrowiec.pl

Szczegowe informacje mona uzyska na stronie internetowej
www.zoz.ostrowiec.pl
Wszystkie Panie speniajce powysze warunki zapraszamy do udziau w bezpatnym badaniu mammograficznym

Dyrektor Zespou Opieki
Zdrowotnej w Ostrowcu w.
Jzef Grabowski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny